Projekty


MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 • Miasta Iławy
 • Miasta Kisielice
 • Miasta Malbork dzielnica Piaski rejon ul. Warszawskiej
 • Miasta Malbork dzielnica Piaski "Koszary"
 • Miasta Lubawy
 • Fragmentu miasta Zalewa
 • Gminy Kisielice
 • Ciągu bocznicowego w Lubawie
 • Zespołu przemysłowo-składowego w Lubawie
 • Gminy Gronowo Elbląskie
 • Miasta Działdowa
 • Zespołu usługowo-turystycznego w Wielbarku, gmina Malbork
 • Fragmentu miasta Pruszcz Gdański
 • Gminy Pruszcz Gdański
 • Gminy Elbląg - obręb Gronowo Górne
 • Starego Miasta w Kisielicach
 • Miasta Pruszcz Gdański Osiedle Wschód
 • Miasta Pruszcz Gdański Osiedle Mickiewicza

PFR