Projekty


Hotel Młyn, Elbląg
TYP:Architektura
TEMAT:Przemieszczenie obiektu zabytkowego
LOKALIZACJA:Elbląg
POWIERZCHNIA:..
DATA:2010
OPIS:Przygotowanie dokumentacji wraz z koordynacją dla przemieszczenia obiektu zabytkowego wraz z jego adaptacją i rozbudową na funkcje hotelowe.Budynek zostanie przemieszczony w Zabytkowy Zespół Młyna Wodnego, obecnie Hotel Młyn, na małej fotografii pokazano lokalizację budynku relokowanego względem istniejącej części hotelu.