Projekty


Elektrownie Wiatrowe, Nowy Dwór
TYP:Elektrownie wiatrowe
TEMAT:Elektrownie wiatrowe
LOKALIZACJA:Gmina Nowy Dwór Gdański
POWIERZCHNIA:8000 ha
DATA:2011
OPIS:Opracowanie Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwór. Na terenie gminy wskazano 10 terenów pod zespoły elektrowni wiatrowych wraz z lokalizacją nowego GPZ na potrzeby odbioru energii. W trakcie prac przygotowano monitoringi ptaków oraz nietoperzy, opracowania izofon. Studium zostało uchwalone przez Radę Gminy jest prawomocne
PFR