Projekty


Elektrownie Wiatrowe, Gmina Biskupiec
TYP:Elektrownie wiatrowe
TEMAT:Elektrownie wiatrowe
LOKALIZACJA:gmina bikupiec
POWIERZCHNIA:300 ha
DATA:2010
OPIS:Opracowaliśmy plan miejscowy pod realizację zespołu 10 elektrowni wiatrowych miejscowości Podlasek gmina Biskupiec.Prace obejmowały koncepcję urbanistyczną, do której zostały opracowane izofony dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.Plan miejscowy został uchwalony i jest prawomocny
PFR