Projekty


Elektrownie Wiatrowe, Gmina Kisielice
TYP:Elektrownie wiatrowe
TEMAT:Elektrownie wiatrowe
LOKALIZACJA:Gmina Kisielice
POWIERZCHNIA:27 Turbin
DATA:2007
OPIS:Opracowywaliśmy projekt budowlany dla realizacji fermy 28 elektrowni wiatrowych. Obejmował  on opracowanie dla 3 zespołów wiatraków o wysokości 120m każdy. Obok wykonana przez nas wizualizacja wpływu elektrowni wiatrowych na krajobraz.Oraz zdjęcia zrealizowanych już wiatraków.Koszt inwestycji około 55 mln euro.
PFR